Storitve

Živimo v zelo zanimivem času, ko dosedanje videnje razvoja zamenjuje bistveno spremenjen pogled nanj. Materialom, ki so omogočili razcvet industrijske civilizacije (železu, betonu in asfaltu) se vsak dan pridružujejo novi materiali, kot so visoko izolacijska stekla, kompoziti, nano materiali, itd. Hkrati se vračamo k enemu najstarejših materialov za gradnjo – k lesu in k najstarejšemu od virov energije – k soncu. Dosedanje slovensko gradbeništvo  se menja v temeljih, tehnološko znanje in obrtniška spretnost pa se približujeta evropski ravni.

V takšnem okolju vsaka naloga predstavlja svoj, poseben izziv. Naš cilj je naročniku v okviru njegovih finančnih zmožnosti pomagati k najbolj dolgoročno gospodarni, udobni in arhitekturno premišljeni izpolnitvi njegovih želja.

Nudimo celovite rešitve od ideje do gradbenega in uporabnega dovoljenja. Izdelujemo celotno projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja.

Vrste objektov: stanovanjske hiše, počitniške hiše in vikende, večstanovanjske objekte, poslovne, turistične in industrijske objekte, športno rekreativne objekte

Obseg faz: idejna zasnova (IDZ), idejni projekt (IDP), projekt za gradbeno dovoljenje (PGD), projekt za izvedbo (PZI) in projekt izvedenih del (PID).

Urbanistična zasnova je pri vsaki, tudi najmanjši arhitekturni nalogi najvažnejši del njenega reševanja. Začne se s študijem odnosa do lokacije in širšega okolja, nadaljuje z osnovno razporeditvijo zaželenih funkcij in vsebin gradbenega programa in se konča s osnovnimi preveritvami oblike stavbnih volumnov. Prepričani smo, da ni dobre rešitve večje arhitekturne naloge brez sočasnega snovanja urbanistične zasnove ožjega okolja.

V času eksponencialne rasti prebivalstva in potreb po proizvodnih, skladiščnih ter prometnih površinah sta čim večja koncentracija naselitve in čim manjše povzročanje škode okolju edini etični izhodišči slehernega urbanizma. Zato se zavzemamo za gosto nizko pozidavo stanovanj – za iskanje srednje poti med skoraj neprehodnimi goščavami večnadstropnih stanovanjskih blokov kitajskih mest in neskončnimi preprogami pritličnih enodružinskih hiš ameriških predmestij. Grmadenje nove pozidave je še posebej boleče v miniaturni slovenski pokrajini. Tu že ena sama stolpnica v vasi ali (pre)živo obarvana hišica v njej lahko uničita celo dolino.

Pri izbiri opreme prostorov je na tehtnici vedno več uteži: cena, kvaliteta, uporabnost, blagovna znamka, itd. Ko stopimo v prostor najprej opazimo, ali je v njegovi zasnovi kakšna sveža ideja in ali ta privlači ali odbija. Udobje, funkcionalnost, harmoničnost in vrsto dejavnikov, ki bistveno vplivajo na počutje v njem, kot so akustična ustreznost, primerna in neutrujajoča razsvetljava pa občutimo šele po daljšem zadrževanju v prostoru. Naloga arhitekta je, na vse našteto misliti sproti in na koncu urediti v celoto, ki ne bo preluknjala naročnikove denarnice.

Po obdobju moderne arhitekture (1920 – 1970) so bile študije osončenja potisnjene na stranski tir. V bodoče pa bodo čedalje pomembnejši del priprave projektov. Ne bodo ključnega pomena le pri sporih sosedov, temveč predvsem pri zasnovi pasivih in nič-energijskih objektov, saj bosta prav sončna toplota in svetloba najbolj bistveni za energetsko neodvisnost stavb.

S programi, ki od ure do ure skozi vse leto prikazujejo prodiranje sončnih žarkov v globino prostorov in medsebojne sence objektov, je mogoče izračunati sončne dobitke na katerikoli ploskvi in na volumnu, kot tudi vse omejitve in potrebne odmike objektov, da se sončna energija izrabi optimalno. Rezultat je 2D ali 3D model dejanskega stanja z vsemi podrobnostmi in posebnostmi.

Arhitekt/urbanist je ključni člen projektne verige, ki sprejema odločitve zasnove bodoče ureditve ali objekta, nariše idejno zasnovo, na osnovi katere izdelajo svoje načrte vsi ostali konzultanti: prometni inženirji, statiki, elektro in strojni projektanti, gradbeni fiziki, akustiki, itd. Arhitekt ima širok pogled na trenutno stanje razvoja na trgu, skupno delovanje vseh podsistemov in v njihove medsebojne vplive. Zato najlažje svetuje, kako se lotiti reševanja kakršnih koli problemov.

Želite nasvet glede nove gradnje ali energetske sanacije vaše stavbe?