Predstavitev

Podjetje AB biro je leta 1964 s tremi partnerji ustanovil in ga skupaj s sodelavci še vedno vodi arhitekt Janez Lajovic.

Delo biroja se je že od začetka posvečalo gradnjam v naravnem okolju, predvsem turističnim objektom in se navezovalo na slovensko stavbno dediščino. Sčasoma se je razširilo na vrsto področij: poleg hotelskih, gostinskih in stanovanjskih stavb obsega vrsto šol, inštitutske in laboratorijske stavbe, trgovske, poslovne in industrijske objekte, poslopja za posebne namene in notranjo opremo vseh vrst. Odgovoren odnos do okolja in čim večja izraba skromnih virov, ki sta bili kot ključni značilnosti prevzeti po avtohtonem stavbarstvu, sta v biroju tekom zadnjih dveh desetletij prerasli v izrazito osredotočenost na energetsko varčne trajnostne zasnove.

Stalni stiki s tujimi strokovnjaki, inštituti, podjetji in izvajalci ter permanentno izobraževanje vseh članov biroja v tujini omogočajo enakopravno razvijanje lastnih inovativnih projektantskih in poslovnih rešitev. Osnova je integrirana metoda načrtovanja, ki v sodelovanju z vrsto najkakovostnejših konzultantov vključuje tako vodenje kot predhodne in sprotne analize projekta: od primarnih in sekundarnih energetskih bilanc, predvidenih materialov in delovnih postopkov do izračuna porabe energije in vzdrževalnih stroškov v predpostavljeni življenjski dobi objekta.

Za svoje delo je biro poleg vrste nagrad na natečajih prejel nagrado Prešernovega Sklada, Zupančičevo nagrado in Zvezno nagrado časopisa Borbe za najboljšo arhitekturno realizacijo v Jugoslaviji leta 1973.

Želite nasvet glede nove gradnje ali energetske sanacije vaše stavbe?